Condicions d'ús: recollida de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ AIGÜES DE VILASSAR SLU amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: CAMÍ RAL, NÚM.33 VILASSAR DE MAR (08340) DE BARCELONA.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc... que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònicaequivalent.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Tanmateix ens dóna el seu consentiment per enviar-li comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc. per correu postal, correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent.