Aigües de Vilassar - Aigües de la Mina Vella  
 
Història Museu Instal·lacions Serveis Contacta

 
Inici | ...
 
 

   ----------- PÀGINA WEB EN REFORMES -----------

 

Dades actuals de l'estació meteorològica


Bonificacions en el cànon de l'aigua:

Us recordem que podeu gaudir de bonificacions en la facturació de l’aigua si compliu els requisits necessaris que estableixen les normatives.

Ampliació de trams:

- Podeu sol·licitar l’ampliació de trams si sou quatre o més persones empadronades al mateix habitatge.

- També podeu gaudir d’aquesta ampliació si al vostre habitatge hi ha tres o més persones empadronades i una de les quals té un grau de disminució superior al 75 %.

Consulteu el web de la Generalitat.

Cànon social:

- Així mateix poden gaudir d’un cànon social els pensionistes amb pensió mínima, SOVI o no contributiva.

- I també tenen dret a un cànon social les unitats familiars amb tots els membres a l’atur.

Consulteu el web de la Generalitat.

Notícies: Aigües de Vilassar i Aigües de la Mina Vella

< Anterior 1 Següent >