Aigües de Vilassar - Aigües de la Mina Vella  
 
Història Museu Instal·lacions Serveis Contacta
 
Inici | Serveis
 
 

Serveis i tràmits

Tràmits d'Aigües de Vilassar, SLU

- Sol·licitud de subministrament:

Per realitzar una sol·licitud de subministrament, podeu completar el següent formulari i presentarlo, juntament amb la documentació que es detalla en el seu peu de pàgina, a les nostres oficines.

Formulari de Sol·licitud de subministrament. Pdf (766,0 kB)


- Canvi de nom, actualizació de dades, sol·licitud de baixa i canvi de domiciliació:

Formulari de Modificació de contracte de subministrament. Pdf (832,0 kB)

Tràmits que es poden realitzar a través d'Internet:

- Canvi de domiciliació bancària. Nova finestra.

- Canvi d'adreça postal. Nova finestra.

hola


- Ampliació de trams:

Requisits: Tenir instal·lat un comptador individual. Només és vàlid per consums domèstics.

Si esteu empadronats més de 3 persones en un mateix habitatge (és indiferent que sigueu una família, amics, etc.) podeu gaudir d’ampliació de trams del cànon d’aigua. Si sou 4 persones, per exemple, en el primer tram, en comptes de cabre-hi 30 m³ hi cabran 39m³ i en el segon, en comptes de cabre-hi 24 m³ hi cabran 33m³, i així successivament en funció dels que convisqueu. Si sou 5 persones o més, la companyia també aplica ampliació dels blocs de l’aigua, però cal que ens feu arribar un certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament.

Podeu sol·licitar l'ampliació de trams a través de l’ACA fent clic en el següent enllaç: Formulari ampliació de trams. També podeu trucar al 012, al telèfon de l'Agència Catalana de l'Aigua 93 567 28 00, a les nostres oficines 93 759 28 89 o visitar la web de l'ACA http://www.gencat.cat/aca


- Lectura de comptador:

Si hem passat pel vostre domicili i no us hi hem trobat, us hem deixat una targeta d'absència on apuntar-hi la lectura del comptador. Des de la data de la targeta, teniu dos dies per comunicar-nos la lectura. També podeu realitzar aquesta gestió a través d'Internet:

- Notificació de lectura de comptador. Nova finestra.


Tràmits d'Aigües de la Mina Vella, SCP

- Actualització de dades o venda de títol:

Per actualitzar les dades de títols d'Aigües de la Mina Vella o vendre el vostre títol completeu i feu-nos arribar, juntament amb tota la documentació necessària, el següent formulari:

Formulari de Modifiació de títols. Pdf (766.6 kB)


- Ampliació de trams:

Requisits: Tenir instal·lat un comptador individual. Només és vàlid per consums domèstics.

Si esteu empadronats més de 3 persones en un mateix habitatge (és indiferent que sigueu una família, amics, etc.) podeu gaudir d’ampliació de trams del cànon d’aigua. Si sou 4 persones, per exemple, en el primer tram, en comptes de cabre-hi 30 m³ hi cabran 39m³ i en el segon, en comptes de cabre-hi 24 m³ hi cabran 33m³, i així successivament en funció dels que convisqueu. Si sou 5 persones o més, la companyia també aplica ampliació dels blocs de l’aigua, però cal que ens feu arribar un certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament.

Podeu sol·licitar l'ampliació de trams a través de l’ACA fent clic en el següent enllaç: Formulari ampliació de trams. També podeu trucar al 012, al telèfon de l'Agència Catalana de l'Aigua 93 567 28 00, a les nostres oficines 93 759 28 89 o visitar la web de l'ACA http://www.gencat.cat/aca


- Lectura de comptador:

Si hem passat pel vostre domicili i no us hi hem trobat, us hem deixat una targeta d'absència on apuntar-hi la lectura del comptador. Des de la data de la targeta, teniu dos dies per comunicar-nos la lectura. També podeu realitzar aquesta gestió a través d'Internet:

- Notificació de lectura de comptador. Nova finestra.


Llegenda: Nova finestra. Nova finestra | Enllaç extern | Arxiu Pdf

Per fer-nos arribar la documentació necessària i els formularis completats podeu dirigir-vos a les nostres oficines o escriure'ns un correu electrònic.

Per descarregar-vos els formularis necessitareu instal·lar en el vostre ordinador l'última versió de Adobe Acrobat Reader. És gratuit.


Bonificacions en el cànon de l'aigua:

Us recordem que podeu gaudir de bonificacions en la facturació de l’aigua si compliu els requisits necessaris que estableixen les normatives.

Ampliació de trams:

- Podeu sol·licitar l’ampliació de trams si sou quatre o més persones empadronades al mateix habitatge.

- També podeu gaudir d’aquesta ampliació si al vostre habitatge hi ha tres o més persones empadronades i una de les quals té un grau de disminució superior al 75 %.

Consulteu el web de la Generalitat.

Cànon social:

- Així mateix poden gaudir d’un cànon social els pensionistes amb pensió mínima, SOVI o no contributiva.

- I també tenen dret a un cànon social les unitats familiars amb tots els membres a l’atur.

Consulteu el web de la Generalitat.


Tarifes de subministrament

Per conèixer les tarifes actuals de l'aigua o el cànon sobre l'aigüa aplicat per la Generalitat de Catalunya consulteu les tarifes actuals del subministrament.