Aigües de Vilassar - Aigües de la Mina Vella  
 
Història Museu Instal·lacions Serveis Contacta
 
Inici | Serveis | Tarifa de preus 2020
 
 

Tarifa de subministrament 2020

Aigües de Vilassar SLU

Comissió de Preus de Catalunya, sessió del 04/09/2018, d'acord amb el Decret 121/2014 , de 26 d'agost. Resolució Exp. A-70/18.

Quotes de servei (*)

B
2,2539 €/ab./mes
C
2,9521 €/ab./mes
D
5,5527 €/ab./mes
E
7,4729 €/ab./mes
F
29,8479 €/ab./mes
BIE
1,3073 €/BIE/mes
Tarifes de subministrament (*)
€/m³
Fins a 10 m³/abonat/mes
0,3061
De 10 a 20 m³/abonat/mes
0,6510
Més de 20 m³/abonat/mes
1,2207
Polígon Els Garrofers
0,7259
RIATLL (Repercussió increment Aigües Ter - Llobregat)
0,2657


(*) Preus sense IVA.


Ordenança fiscal núm. 16 (Ajuntament de Vilassar de Mar)

Taxa per la prestació de determinats serveis annexes o complementaris del subministrament d'aigua, última revisió 2014.

I. Drets d'escomesa per al subministrament d'aigua potable a Vilassar de Mar

A. ÚS DOMÈSTIC.- Segons diàmetre de l'escomesa

UNIFAMILIAR
3/4 ''
241,43
1 ''
289,73
1 1/4 ''
338,01
Unifamiliar amb bateria 2 ''
144,57 per comptador
PLURIFAMILIAR
1 1/2 ''
482,90
2 ''
627,75
2 1/2 ''
772,61

 

B. ÚS CONTRA INCENDIS.- Segons diàmetre de l'escomesa


2 '' BIE
579,60
2 1/2 '' BIE
627,75

 

C. ÚS INDUSTRIAL, COMERCIAL, OBRES i JARDINS.- Segons diàmetre de l'escomesa


3/4 ''
289,73
1 ''
386,30
1 1/4 ''
482,90

 

II. Drets de connexió abonat

213,43 €

III. Cànon anual subministrament contra incendis

14,50 €/BIE/any

IV. Restabliment del servei per suspensió temporal

19,33 €/reconnexió (Despeses de devolució 2,45 €)

V. Verificació de les instal·lacions interiors

9,18 €/subministrament

VI. Col·locació de comptadors

19,33 €

VII. Conservació de comptadors i aixetes

0,872 €/subm./mes


Agència Catalana de l'Aigua (Generalitat de Catalunya)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; Decret 103/2000, de 6 de març i Llei 2/2015 d'11 de març.

Cànon de l'Aigua (*)
€/m³
Domèstic

1er. Tram
0,4936
2on. Tram
1,1370
3er. Tram
2,8425
4t. Tram
4,5480
Cànon social
0,0000
Tipus general (fuites)
0,5685
Industrial
 
Tipus general
0,1654
Tipus específic
0,6486


(*) Preus sense IVA.
(**) Pel Cànon de l'Aigua, s'estableix un mínim al 1er. Tram de 6 m³/mes i un màxim de 12 m³/mes i per l'industrial també.


Per a més informació podeu trucar al 012, al telèfon de l'Agència Catalana de l'Aigua 93 567 28 00, a les nostres oficines 93 759 28 89 o visitar la web de l'ACA http://www.gencat.cat/aca