Aigües de Vilassar
Mina Vella
Aigües de Vilassar
Mina Vella
Aigües de Vilassar i Aigües de la Mina Vella2024-05-16T14:00:33+02:00

Tràmits d’Aigües de Vilassar, SLU

Tràmits d’Aigües de la Mina Vella, SCP

Bonificacions en el cànon de l’aigua

Tarifes de subministrament

Control analític de la qualitat de l’aigua

Tràmits d’Aigües de Vilassar, SLU

Tràmits d’Aigües de la Mina Vella, SCP

Bonificacions en el cànon de l’aigua

Tarifes de subministrament

Control analític de la qualitat de l’aigua

Aigües de Vilassar i Mina Vella INFORMEN:

Vilassar de Mar continua fent un ús responsable de l’aigua

La dotació d’aigua per habitant i dia se situa en 135 litres, molt per sota dels 200 litres permesos en nivell d’emergència 1. Tot i que les darreres pluges han donat un respir als embassaments i s’han relaxat les mesures al passar d’estat d’emergència a excepcionalitat, des d’Aigües de Vilassar – Mina Vella us agraïm l’esforç fet per la ciutadania i fem una crida a mantenir el compliment de les mesures dictades per la Generalitat.

 

Vilassar de Mar ha mantingut la dotació d’aigua molt per sota del límit marcat per la Generalitat en la situació actual. Concretament, el mes d’abril la quantitat d’aigua subministrada a la xarxa ha estat de 135 litres per persona i dia, quan el límit permès en l’estat d’emergència I és de 200 litres per persona i dia. La mitjana de 2024 és de 140 litres per persona i dia, 10 litres menys que l’any 2023.

 

Aquests resultats són fruit de diferents factors: D’una banda, Aigües de Vilassar ha continuat treballant per detectar i reparar les avaries el més ràpid possible, s’ha intensificat la substitució de comptadors per evitar el subcomptatge (el comptador deixa de mesurar) i s’ha intensificat l’anàlisi de cabals nocturns a través dels quals es troben fuites i possibles fraus.

 

Els consums domèstics, municipals, comercials i industrials han continuat baixant amb l’aplicació de les mesures generals decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en cada estat de sequera. Entre aquestes mesures hi ha la suspensió del reg d’arbrat i zones verdes, excepte amb aigua freàtica; reg als terrenys esportius municipals amb aigua freàtica i tancament parcial de dutxes a centres esportius.

 

Aigües de Vilassar – Mina Vella agraeix l’esforç a la ciutadania i fa una crida a continuar aplicant aquestes mesures d’estalvi. La situació de sequera tot i relaxar-se, es pot agreujar amb l’arribada de l’estiu.

MUSEU DE LA MINA VELLA

Coneix la història i els estris d’abans

Informa’t sobre les visites al museu

Dades actuals de
l’estació meteorològica

Go to Top