Avui dia 1 de febrer de 2024 s’activa l’estat d’EMERGÈNCIA 1 de l’embassament Ter-Llobregat.  Les dotacions municipals d’aigua estan disponibles a la web de l’Aca (Sequera). Els valors de consums enregistrats a Vilassar de Mar mostren com la major part dels mesos la població està per sota dels 3 nivells d’emergència. Tot i els bons resultats cal mantenir i fins i tot reduir el màxim possible els consums d’aigua, que ara mateix han de ser inferiors a 200 litres/habitant i dia.

Aquest és el gràfic dels consums de l’any 2023 on es pot apreciar l’actual límit d’Emergència 1 i els possibles escenaris 2 i 3.

 

POSTER EMERGENCIA 1