El 8 de gener de 2020 el Govern, va aprovar la realització d’un pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla redactat per l’ACA avalua l’estat i les reserves dels diferents sistemes hídrics de les diferents zones i el seu objectiu és pal·liar els efectes de les sequeres a fi de garantir en la mesura del possible l’abastament d’aigua.

Aquestes mesures busquen estalviar el màxim d’aigua i retardar al màxim l’entrada a la fase d’emergència.

Els escenaris definits per l’ACA són:

Escenari de Normalitat: La demanda està garantida. En aquest escenari no es produeix cap mena de limitació en els usos de l’aigua planificats o autoritzats.

Escenari d’Alerta: Aquest escenari s’activa quan les reserves han baixat per sota el 40%. Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos.

Escenari d’Excepcionalitat: S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Aquest escenari s’activa quan les reserves d’aigua són inferiors al 25%

Escenari d’Emergència: Quan les reserves arriben al 16%, es produeixen restriccions en tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

En data 07/03/2023, ha estat declarat l’estat d’EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica a la Unitat d’explotació 13-Embassaments Ter- Llobregat, a la qual es troba assignada la població de Vilassar de Mar i escenari en el qual l’estat dels embassaments es troben per sota del 25% (visor de l’ACA).  Les mesures es poden consultar als enllaços adjunts ja aprovades pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua . (nota de premsa) (Restriccions usos urbans)

Des d’Aigües de Vilassar – Mina Vella us recomanem reduir el consum d’aigua i complir totes les restriccions que des de l’ACA s’han establert.