Política de privacitat

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

AIGÜES DE VILASSAR SLU
NIF: B08321960
Domicili: Camí Ral, 33 – 08340 Vilassar de Mar
Direcció de correu electrònic: minavella@aiguesdevilassar.cat
Web: www.aiguesdevilassar.cat
Telèfon: 93 759 28 89
Inscrita en el Registre Mercantil de Tom 21890, Foli 182, Full B-28854, Inscripció 6a

A AIGÜES DE VILASSAR SLU, reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos en tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels/de les diferents usuaris/àries que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que us identifica o us fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que lla persona usuària ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça de subministrament, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel/per la mateix/a usuari/ària així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de la persona usuària a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que la persona usuària ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per la persona usuària a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de la persona usuària per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga la persona usuària en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. La persona usuària té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Millorar la vostra experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre la persona usuària no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes, eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga la persona usuària en acceptar les cookies. La persona usuària té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Atendre la sol·licitud realitzada per la persona usuària a través del formulari de sol·licitud de domiciliació bancària situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de la persona usuària per poder processar la petició dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació del tractament serà l’execució d’un contracte de serveis en què la persona interessada és part. En cas que la persona usuària no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva sol·licitud, no podent prestar el servei sol·licitat.
  • Atendre la sol·licitud realitzada per l’usuari a través el formulari de notificació de lectura del comptador situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la petició i posterior pagament dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació del tractament serà l’execució d’un contracte de serveis en què l’interessat és part. En cas que l’usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva sol·licitud, no podent prestar el servei sol·licitat.
  • Atendre la sol·licitud realitzada per la persona usuària a través el formulari de canvi de domicili postal situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de la persona usuària per poder processar la petició i posterior pagament dels productes i serveis que s’ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació del tractament serà l’execució d’un contracte de serveis en què la persona interessada és part. En cas que la persona usuària no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva sol·licitud, no podent prestar el servei sol·licitat.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les vostres dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals; en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se us comunicaria a fi d’obtenir el vostre consentiment.

Actualització de dades
És important que per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, la persona usuària ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades són veraces, garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligada a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si la persona usuària facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a AIGÜES DE VILASSAR SLU, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si la persona usuària no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets de les persones interessades
Tenen dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Tenen dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Poden sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Poden exercir els seus drets contactant amb nosaltres Camí Ral, 33 – 08340 Vilassar de Mar. Correu electrònic: minavella@aiguesdevilassar.cat

Si consideren que els seus drets no s’han atès degudament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a AIGÜES DE VILASSAR SLU per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de la persona usuària quan aquesta accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de la persona usuària o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a la persona usuària.
La persona usuària té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.