Serveis i tràmits

Tràmits d’Aigües de Vilassar, SLU

Sol·licitud de subministrament

Si no teniu aigua al vostre domicili, podeu completar el següent formulari i presentar-lo, juntament amb la documentació que s’hi detalla, o bé presencialment o bé per correu electrònic.

Ompliu el formulari, imprimiu-lo, signeu-lo i envieu-lo per correu electrònic.

Canvi de nom, actualizació de dades, sol·licitud de baixa i canvi de domiciliació:

Ompliu el formulari, imprimiu-lo, signeu-lo i envieu-lo per correu electrònic.

Tràmits que es poden realitzar a través d’Internet:

Lectura de comptador

Si hem passat pel vostre domicili i no us hi hem trobat, us hem deixat una targeta d’absència on apuntar-hi la lectura del comptador. Des de la data de la targeta, teniu pocs dies per comunicar-nos la lectura. També podeu realitzar aquesta gestió a través d’Internet:

Tràmits d’Aigües de la Mina Vella, SCP

Canvi de Nom de Tíols

Per canviar el nom d’un títol per compra-venda d’habitatge o per herència, aquí teniu la sol·licitud:

Ompliu el formulari, imprimiu-lo, signeu-lo i envieu-lo per correu electrònic.

Ompliu el formulari, imprimiu-lo, signeu-lo i envieu-lo per correu electrònic.

Bonificacions en el cànon de l’aigua

Podeu gaudir d’altres bonificacions en la facturació del Cànon de l’Aigua si compliu els requisits necessaris que estableix la normativa, com per exemple, ampliació de trams per tenir alguna persona amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 75%, gaudir de la tarifa social, pensionistes amb pensió mínima o bé no contributiva, o les unitats familiars amb tots el membres a l’atur, o bé amb risc d’exclusió residencial, etc. Us recomanem que truqueu al 012 o entreu la pàgina web de l’ACA (aca.gencat.cat).

Cànon social

  • Així mateix poden gaudir d’un cànon social els pensionistes amb pensió mínima, SOVI o no contributiva.
  • I també tenen dret a un cànon social les unitats familiars amb tots els membres a l’atur.

Consulteu el web de la Generalitat.

Ampliació de trams

Requisits:

  • Persones físiques.
  • Contracte domèstic.
  • Subministrament amb comptador individual.
  • Que la persona titular del subministrament estigui empadronat/da al domicili.

Si esteu empadronats més de 3 persones en un mateix habitatge (és indiferent que sigueu una família, amics, etc.) podeu gaudir d’ampliació de trams del cànon d’aigua. Si sou 4 persones, per exemple, en el primer tram, en comptes de cabre-hi 30 m³ hi cabran 39m³ i en el segon, en comptes de cabre-hi 27m³ hi cabran 36m³ i en segon, en comptes de cabre-hi 18m³ hi cabran 24m³, i així successivament en funció dels que convisqueu. Si sou 5 persones o més, la companyia també aplica ampliació dels blocs de l’aigua, però cal que ens feu arribar un certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament.

Podeu sol·licitar l’ampliació de trams presencialment a les nostres oficines o AQUÍ.

Tarifes de subministrament

Per conèixer les tarifes actuals de l’aigua o el cànon sobre l’aigüa aplicat per la Generalitat de Catalunya consulteu les tarifes actuals del subministrament.

Control analític de la qualitat de l’aigua


Xarxa de Mina Vella


Xarxa d’Aigües de Vilassar


Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (sanidad.gob.es)

Duresa de l’aigua


Xarxa de Mina Vella


Xarxa d’Aigües de Vilassar


L’Escala de Merck

Esquema de les zones d’abastament a Vilassar de Mar

Per fer-nos arribar la documentació necessària i els formularis completats podeu dirigir-vos a les nostres oficines o escriure’ns un correu electrònic.